Ελλάδα 20 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Bitcoin Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
ΗΠΑ 500 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Facebook Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Γερμανία 30 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
EUR/USD Αγοράστε Πωλήστε Συναλλαγές
Φυσικό Αέριο Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Χρυσός Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
General Growth Properties Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Nordex Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Rice Energy Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Aixtron SE NA Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Hertz Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
NVIDIA Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Cadence Design Systems Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Samsung Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Πετρέλαιο Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Χρυσός Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Φυσικό Αέριο Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Ασήμι Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Χαλκός Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Πετρέλαιο Θέρμανσης Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Brent Oil Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Παλλάδιο Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Ελλάδα 20 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
ΗΠΑ 500 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Γερμανία 30 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Χονγκ Κονγκ 50‏ Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Nasdaq 100 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Ιαπωνία 225 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
UK 100 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Europe 50 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
EUR/USD Αγοράστε Πωλήστε Συναλλαγές
EUR/JPY Αγοράστε Πωλήστε Συναλλαγές
EUR/GBP Αγοράστε Πωλήστε Συναλλαγές
EUR/CAD Αγοράστε Πωλήστε Συναλλαγές
EUR/CHF Αγοράστε Πωλήστε Συναλλαγές
EUR/AUD Αγοράστε Πωλήστε Συναλλαγές
EUR/NOK Αγοράστε Πωλήστε Συναλλαγές
EUR/NZD Αγοράστε Πωλήστε Συναλλαγές
Call 130, | Apple Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Call 130, | Facebook Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Put 130, | Apple Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Put 130, | Facebook Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Call 135, | Apple Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Call 135, | Facebook Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Put 135, | Apple Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Put 135, | Facebook Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Put 11700, | Γερμανία 30 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
SPX Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Indra Sistemas Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Bitcoin Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Nordex Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Southwestern Energy Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Eldorado Gold Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Κακάο Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές