Ελλάδα 20 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Bitcoin Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
EUR/USD Αγοράστε Πωλήστε Συναλλαγές
Facebook Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Φυσικό Αέριο Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
ΗΠΑ 500 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Πετρέλαιο Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
USD/JPY Αγοράστε Πωλήστε Συναλλαγές
ΟΤΕ Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Snap Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Vale Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Domino's Pizza Group Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
SGL Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Cerner Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Facebook Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Tesla Motors Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Πετρέλαιο Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Χρυσός Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Φυσικό Αέριο Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Ασήμι Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Brent Oil Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Σιτάρι Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Σόγια Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Χαλκός Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Ελλάδα 20 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
ΗΠΑ 500 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Europe 50 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Γερμανία 30 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Ιαπωνία 225 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Nasdaq 100 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Γαλλία 40 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Αυστραλία 200 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
EUR/USD Αγοράστε Πωλήστε Συναλλαγές
EUR/JPY Αγοράστε Πωλήστε Συναλλαγές
EUR/GBP Αγοράστε Πωλήστε Συναλλαγές
EUR/CAD Αγοράστε Πωλήστε Συναλλαγές
EUR/CHF Αγοράστε Πωλήστε Συναλλαγές
EUR/AUD Αγοράστε Πωλήστε Συναλλαγές
EUR/NOK Αγοράστε Πωλήστε Συναλλαγές
EUR/NZD Αγοράστε Πωλήστε Συναλλαγές
Call 11900, | Γερμανία 30 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Put 11900, | Γερμανία 30 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Call 12000, | Γερμανία 30 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Put 12000, | Γερμανία 30 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Call 12100, | Γερμανία 30 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Put 12100, | Γερμανία 30 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Call 12200, | Γερμανία 30 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Put 12200, | Γερμανία 30 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Infineon Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Frontier Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
LEONI Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Micron Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
GameStop Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Καφές Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Κακάο Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Bitcoin Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές