Ελλάδα 20 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Ethereum Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Bitcoin Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Facebook Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
EUR/USD Αγοράστε Πωλήστε Συναλλαγές
Φυσικό Αέριο Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Κακάο Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Πετρέλαιο Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
ΟΠΑΠ Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
PACCAR Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Noble Energy Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Gemalto Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Amer Sports Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Bemis Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Valero Energy Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Louisiana-Pacific Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Πετρέλαιο Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Χρυσός Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Φυσικό Αέριο Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Ασήμι Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Κακάο Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Brent Oil Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Ζάχαρη Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Χαλκός Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Ελλάδα 20 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
ΗΠΑ 500 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Γερμανία 30 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Ισπανία 35 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Ιαπωνία 225 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
UK 100 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Europe 50 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Nasdaq 100 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
EUR/USD Αγοράστε Πωλήστε Συναλλαγές
EUR/JPY Αγοράστε Πωλήστε Συναλλαγές
EUR/GBP Αγοράστε Πωλήστε Συναλλαγές
EUR/CAD Αγοράστε Πωλήστε Συναλλαγές
EUR/CHF Αγοράστε Πωλήστε Συναλλαγές
EUR/AUD Αγοράστε Πωλήστε Συναλλαγές
EUR/NOK Αγοράστε Πωλήστε Συναλλαγές
EUR/NZD Αγοράστε Πωλήστε Συναλλαγές
Call 11900, | Γερμανία 30 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Put 11900, | Γερμανία 30 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Call 12000, | Γερμανία 30 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Put 12000, | Γερμανία 30 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Call 12100, | Γερμανία 30 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Put 12100, | Γερμανία 30 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Call 12200, | Γερμανία 30 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Put 12200, | Γερμανία 30 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Align Technology Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Ethereum Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Ζάχαρη Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Καφές Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Put 830, | Alphabet (Google) Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Athenahealth Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
KBR Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Bitcoin Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές