Ελλάδα 20 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Bitcoin Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Facebook Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ethereum Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ripple Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Monero Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Litecoin Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Bitcoin Cash Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Alibaba Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Athenahealth Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Micron Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Spectrum Brands Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Deutsche Telekom Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Apple Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Universal Health Services Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Amazon Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Πετρέλαιο Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Χρυσός Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Φυσικό Αέριο Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ζάχαρη Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ασήμι Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Brent Oil Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Πετρέλαιο Θέρμανσης Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Καφές Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ουγγαρία 12 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ελλάδα 20 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
ΗΠΑ 500 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Γερμανία 30 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Nasdaq 100 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ισπανία 35 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ιταλία 40 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ελβετική 20 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
EUR/USD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
USD/JPY Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
GBP/USD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
U.S. Dollar Index Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
EUR/GBP Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
USD/CAD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
AUD/USD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
EUR/JPY Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
Call 2550, | ΗΠΑ 500 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Put 2500, | ΗΠΑ 500 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Put 2510, | ΗΠΑ 500 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Put 2490, | ΗΠΑ 500 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Call 22500, | Ιταλία 40 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Put 2520, | ΗΠΑ 500 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Put 2550, | ΗΠΑ 500 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Call 23000, | Ιταλία 40 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Call 2550, | ΗΠΑ 500 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Atlassian Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
SeaDrill Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Bitcoin Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
NCR Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Celgene Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Litecoin Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Dash Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές