דולר/רנד מכור קנה מסחר
נאסד"ק 100 שורט קנה מסחר
זהב שורט קנה מסחר
ארה"ב 500 שורט קנה מסחר
פאונד/יין מכור קנה מסחר
יורו/ד. אוסטרלי מכור קנה מסחר
גרמניה 30 שורט קנה מסחר
גז טבעי שורט קנה מסחר
Apple שורט קנה מסחר
Facebook שורט קנה מסחר
Lockheed Mart. שורט קנה מסחר
Netflix שורט קנה מסחר
J & J שורט קנה מסחר
Biogen Idec שורט קנה מסחר
Amazon שורט קנה מסחר
Alibaba שורט קנה מסחר
נפט שורט קנה מסחר
זהב שורט קנה מסחר
גז טבעי שורט קנה מסחר
כסף שורט קנה מסחר
סוכר שורט קנה מסחר
קפה שורט קנה מסחר
נפט ברנט שורט קנה מסחר
נחושת שורט קנה מסחר
ארה"ב 30 שורט קנה מסחר
אנגליה 100 שורט קנה מסחר
גרמניה 30 שורט קנה מסחר
יפן 225 שורט קנה מסחר
ארה"ב 2000 שורט קנה מסחר
נאסד"ק 100 שורט קנה מסחר
אוסטרליה 200 שורט קנה מסחר
ארה"ב 500 שורט קנה מסחר
יורו/דולר מכור קנה מסחר
דולר/רנד מכור קנה מסחר
דולר/יין מכור קנה מסחר
פאונד/דולר מכור קנה מסחר
פאונד/יין מכור קנה מסחר
יורו/יין מכור קנה מסחר
ד. אוסטרלי/דולר מכור קנה מסחר
ד. ניוזילנדי/דולר מכור קנה מסחר
Tesla Motors שורט קנה מסחר
פאונד/ק. שוודית מכור קנה מסחר
אוסטרליה 200 שורט קנה מסחר
פאונד/ד. ניוזילנדי מכור קנה מסחר
גז טבעי שורט קנה מסחר
יורו/פסו מקסיקני מכור קנה מסחר
דולר/רנד מכור קנה מסחר
ד. ניוזילנדי/יין מכור קנה מסחר