Διατίθεται από Plus500
* Υπάρχει κίνδυνος για το κεφάλαιό σας.
* Οι τιμές που αναγράφονται είναι CFD που προσφέρονται από την Plus500 και ΟΧΙ τιμές αγοράς.