Διατίθεται από Plus500
Υπηρεσία CFD. Το κεφάλαιό σας κινδυνεύει
* Οι τιμές που αναγράφονται είναι CFD που προσφέρονται από την Plus500 και ΟΧΙ τιμές αγοράς.