Γερμανία 30 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
GBP/USD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
Ελλάδα 26 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Brent Oil Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
EUR/USD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
USD/JPY Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
Φυσικό Αέριο Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
EUR/GBP Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
ΕΛΠΕ Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
JCDecaux Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Nokia Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
ΟΤΕ Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Facebook Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
ExxonMobil Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Verizon Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
AMD Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Πετρέλαιο Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Φυσικό Αέριο Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Brent Oil Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Σόγια Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Σιτάρι Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Χρυσός Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Καφές Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Λευκόχρυσος Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Γερμανία 30 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
ΗΠΑ 30 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Nasdaq 100 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Γαλλία 40 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ιταλία 40 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
UK 100 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Κάτω Χώρες 25 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ισπανία 35 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
EUR/USD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
USD/JPY Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
GBP/USD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
EUR/GBP Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
USD/CAD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
AUD/USD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
EUR/JPY Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
GBP/JPY Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
Put 21000, | Ιταλία 40 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Call 200, | Facebook Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Put 12, | Snap Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Put 21500, | Ιταλία 40 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Put 9, | DeutscheBank Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Call 195, | Facebook Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Put 22000, | Ιταλία 40 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Put 13, | Snap Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Put 21000, | Ιταλία 40 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Opko Health Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Twenty First Century Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
VIX Volatility Index Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Starbucks Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ramsay Health Care D Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Bpost Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Brent Oil Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές