Ελλάδα 20 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ethereum Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Πετρέλαιο Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Facebook Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Brent Oil Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
ΗΠΑ 500 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Χρυσός Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
GBP/USD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
ΕΛΠΕ Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Valeant Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Tesla Motors Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Cisco Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Deutsche Bank Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Apple Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Kraft Heinz Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
BBBY Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Πετρέλαιο Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Χρυσός Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Φυσικό Αέριο Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Brent Oil Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ασήμι Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Λευκόχρυσος Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Σιτάρι Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Gasoline Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ουγγαρία 12 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ελλάδα 20 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
ΗΠΑ 500 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Nasdaq 100 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
ΗΠΑ 30 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ελβετική 20 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Γερμανία 30 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Γαλλία 40 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
EUR/USD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
EUR/JPY Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
EUR/GBP Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
EUR/CAD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
EUR/CHF Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
EUR/AUD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
EUR/NOK Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
EUR/NZD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
Call 12600, | Γερμανία 30 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Put 12600, | Γερμανία 30 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Call 12650, | Γερμανία 30 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Put 12650, | Γερμανία 30 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Call 12700, | Γερμανία 30 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Put 12700, | Γερμανία 30 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Call 12750, | Γερμανία 30 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Put 12750, | Γερμανία 30 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Cara Therapeutics Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Καφές Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Φυσικό Αέριο Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
EUR/AUD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
Put 140, | Facebook Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
SeaDrill Limited Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ethereum Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ripple Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές