Ελλάδα 20 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Facebook Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ethereum / Bitcoin Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
EUR/USD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
Φυσικό Αέριο Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Brent Oil Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
ΗΠΑ 500 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Bitcoin Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
ΕΛΠΕ Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Macy's Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
MOH Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Alibaba Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Square Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
GameStop Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Cadence Design Systems Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Πετρέλαιο Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Χρυσός Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Φυσικό Αέριο Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Brent Oil Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ασήμι Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Παλλάδιο Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Βενζίνη Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Κακάο Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ουγγαρία 12 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ελλάδα 20 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
ΗΠΑ 500 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Αυστραλία 200 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Nasdaq 100 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
UK 100 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
ΗΠΑ 30 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ιαπωνία 225 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
EUR/USD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
USD/JPY Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
GBP/USD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
U.S. Dollar Index Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
EUR/GBP Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
USD/CAD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
AUD/USD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
EUR/JPY Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
Put 22000, | Ιταλία 40 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Put 21500, | Ιταλία 40 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Put 22500, | Ιταλία 40 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Call 23000, | Ιταλία 40 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Put 23000, | Ιταλία 40 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Call 22500, | Ιταλία 40 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Call 22000, | Ιταλία 40 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Put 170, | Facebook Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Put 22000, | Ιταλία 40 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Finisar Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ethereum / Bitcoin Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Caltex Australia Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
RWE Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
NCC Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Qantas Airways Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Metcash Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές