Ελλάδα 20 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Facebook Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Φυσικό Αέριο Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
GBP/USD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
Ζάχαρη Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Γερμανία 30 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Bitcoin Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
ΗΠΑ 500 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
ΕΛΠΕ Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
MOH Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
ΟΤΕ Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
ΟΠΑΠ Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Technicolor Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Micron Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Apple Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
United States Steel Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Πετρέλαιο Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Χρυσός Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Φυσικό Αέριο Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Brent Oil Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ασήμι Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ζάχαρη Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Βενζίνη Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Λευκόχρυσος Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ουγγαρία 12 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ελλάδα 20 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
ΗΠΑ 500 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Γερμανία 30 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
ΗΠΑ 30 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Nasdaq 100 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
UK 100 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ισπανία 35 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
EUR/USD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
USD/JPY Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
GBP/USD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
U.S. Dollar Index Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
EUR/GBP Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
USD/CAD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
AUD/USD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
EUR/JPY Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
Put 17, | Snap Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Put 18, | Snap Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Put 19, | Snap Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Call 20, | Snap Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Put 20, | Snap Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Call 19, | Snap Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Call 18, | Snap Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Call 17, | Snap Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Put 17, | Snap Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Whiting Petroleum Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Aixtron SE NA Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Subsea 7 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Macquarie Infrastructure Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Brookdale Senior Living Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Valeo Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
SES Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές