Ελλάδα 20 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Bitcoin Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Facebook Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Bitcoin Cash Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
EUR/USD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
EUR/AUD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
USD/JPY Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
GBP/USD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
Celgene Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Macy's Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Apple Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Micron Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Facebook Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Dollar Tree Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
McDonald's Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Tesla Motors Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Πετρέλαιο Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Χρυσός Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Φυσικό Αέριο Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Brent Oil Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ασήμι Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Παλλάδιο Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Καφές Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ζάχαρη Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ουγγαρία 12 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ελλάδα 20 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
ΗΠΑ 500 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
ΗΠΑ 30 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Δανία 20 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Γερμανία 30 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
UK 100 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Γαλλία 40 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
EUR/USD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
USD/JPY Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
GBP/USD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
U.S. Dollar Index Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
EUR/GBP Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
USD/CAD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
AUD/USD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
EUR/JPY Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
Call 180, | Apple Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Call 185, | Facebook Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Call 175, | Apple Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Call 180, | Facebook Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Call 170, | Apple Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Put 170, | Facebook Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Put 165, | Apple Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Put 175, | Facebook Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Call 180, | Apple Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Bitcoin Gold Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Χονγκ Κονγκ 50‏ Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Πετρέλαιο Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
GNC Holdings Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Aggreko Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Bitcoin Cash Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Zcash Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές