Ελλάδα 20 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Facebook Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Γερμανία 30 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Φυσικό Αέριο Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Πετρέλαιο Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
ΗΠΑ 500 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Bitcoin Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Nasdaq 100 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
ΟΠΑΠ Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
BB Biotech Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
ΕΛΠΕ Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
ΟΤΕ Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
United States Steel Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
NVIDIA Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Amazon Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Alphabet Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Πετρέλαιο Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Χρυσός Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Φυσικό Αέριο Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Brent Oil Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ασήμι Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Λευκόχρυσος Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Καφές Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Βενζίνη Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ουγγαρία 12 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ελλάδα 20 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
ΗΠΑ 500 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Γερμανία 30 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
ΗΠΑ 30 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Nasdaq 100 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Αυστραλία 200 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
UK 100 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
EUR/USD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
USD/JPY Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
GBP/USD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
U.S. Dollar Index Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
EUR/GBP Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
USD/CAD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
AUD/USD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
EUR/JPY Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
Put 7000, | Αγγλία 100 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Put 7050, | Αγγλία 100 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Put 7100, | Αγγλία 100 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Put 7150, | Αγγλία 100 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Put 7200, | Αγγλία 100 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Put 12, | DeutscheBank Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Put 1040, | Alphabet Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Put 510, | Κάτω Χώρες 25 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Put 7000, | Αγγλία 100 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Go-Ahead Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Genmab Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Seadrill Ltd. Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Technicolor Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Moneysupermarket Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ingenico Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Blackmores Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές