Ελλάδα 20 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ethereum Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Facebook Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Bitcoin Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
GBP/JPY Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
EUR/GBP Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
GBP/USD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
USD/JPY Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
United States Steel Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Eldorado Gold Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Applied Mat. Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Martin Marietta Materials Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Tesla Motors Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
AMD Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
ITV Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
SeaDrill Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Πετρέλαιο Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Χρυσός Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Φυσικό Αέριο Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Χαλκός Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ασήμι Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Brent Oil Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ζάχαρη Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Πετρέλαιο Θέρμανσης Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ουγγαρία 12 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ελλάδα 20 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
ΗΠΑ 500 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Nasdaq 100 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
ΗΠΑ 30 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Γερμανία 30 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ελβετική 20 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Germany MCap Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
EUR/USD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
USD/JPY Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
GBP/USD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
U.S. Dollar Index Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
EUR/GBP Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
USD/CAD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
AUD/USD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
EUR/JPY Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
Put 165, | Facebook Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Call 180, | Facebook Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Call 17, | Snap Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Call 175, | Facebook Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Put 170, | Facebook Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Call 170, | Facebook Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Call 16, | Snap Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Put 175, | Facebook Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
SeaDrill Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
SeaDrill Limited Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Chicago Bridge & Iron Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Sprint Nextel Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Best Buy Co. Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Rite Aid Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Καφές Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Παλλάδιο Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές