ΗΠΑ 500 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Πετρέλαιο Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ελλάδα 25 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Nasdaq 100 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
EUR/USD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
USD/JPY Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
Brent Oil Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
EUR/GBP Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
Xiaomi Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Bank Of China Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
AMD Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
ΕΛΠΕ Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Volkswagen Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Unilever Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Glencore Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Alphabet Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Πετρέλαιο Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Brent Oil Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Χρυσός Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Σόγια Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Σιτάρι Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Φυσικό Αέριο Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Χαλκός Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Καλαμπόκι Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
ΗΠΑ 500 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Nasdaq 100 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
ΗΠΑ 30 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Χονγκ Κονγκ 50‏ Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
VIX Volatility Index Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
UK 100 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Γερμανία 30 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ελλάδα 25 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
EUR/USD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
USD/JPY Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
GBP/USD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
EUR/GBP Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
USD/CAD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
AUD/USD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
EUR/JPY Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
GBP/JPY Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές
Call 10, | DeutscheBank Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Put 7600, | Αγγλία 100 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Put 7650, | Αγγλία 100 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Call 9, | DeutscheBank Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Put 7550, | Αγγλία 100 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Put 7700, | Αγγλία 100 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Put 10, | DeutscheBank Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Put 9,5 | DeutscheBank Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Call 10, | DeutscheBank Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Ζώντα Βοοειδή Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Καλαμπόκι Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Σόγια Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Go-Ahead Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
Κακάο Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
China A50 Ανοιχτή πώληση Αγοράστε Συναλλαγές
EUR/NZD Πωλήστε Αγοράστε Συναλλαγές