Ελλάδα 20 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
EUR/GBP Αγοράστε Πωλήστε Συναλλαγές
Bitcoin Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Facebook Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Ethereum Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
AUD/USD Αγοράστε Πωλήστε Συναλλαγές
Brent Oil Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
EUR/JPY Αγοράστε Πωλήστε Συναλλαγές
ΕΛΠΕ Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
ΟΠΑΠ Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
ALS Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Nintendo Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Western Digital Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Donaldson Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
P&G Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
BBBY Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Πετρέλαιο Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Χρυσός Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Φυσικό Αέριο Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Ασήμι Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Brent Oil Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Παλλάδιο Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Πετρέλαιο Θέρμανσης Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Λευκόχρυσος Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Ελλάδα 20 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
ΗΠΑ 500 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Γερμανία 30 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Nasdaq 100 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Γαλλία 40 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Ελβετική 20 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
ΗΠΑ 30 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Νορβηγία 25 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
EUR/USD Αγοράστε Πωλήστε Συναλλαγές
EUR/JPY Αγοράστε Πωλήστε Συναλλαγές
EUR/GBP Αγοράστε Πωλήστε Συναλλαγές
EUR/CAD Αγοράστε Πωλήστε Συναλλαγές
EUR/CHF Αγοράστε Πωλήστε Συναλλαγές
EUR/AUD Αγοράστε Πωλήστε Συναλλαγές
EUR/NOK Αγοράστε Πωλήστε Συναλλαγές
EUR/NZD Αγοράστε Πωλήστε Συναλλαγές
Call 12550, | Γερμανία 30 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Put 12550, | Γερμανία 30 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Call 12600, | Γερμανία 30 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Put 12600, | Γερμανία 30 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Call 12650, | Γερμανία 30 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Put 12650, | Γερμανία 30 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Call 12700, | Γερμανία 30 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Put 12700, | Γερμανία 30 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Put 20500, | Ιταλία 40 Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Ethereum Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Genel Energy Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Litecoin Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Ζάχαρη Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
Φυσικό Αέριο Αγοράστε Ανοιχτή πώληση Συναλλαγές
EUR/GBP Αγοράστε Πωλήστε Συναλλαγές
EUR/MXN Αγοράστε Πωλήστε Συναλλαγές