זהב מכור בחסר קנה מסחר
יורו/דולר מכור קנה מסחר
קקאו מכור בחסר קנה מסחר
דולר/יין מכור קנה מסחר
פאונד/דולר מכור קנה מסחר
פאונד/ד. אוסטרלי מכור קנה מסחר
פאונד/יין מכור קנה מסחר
נפט מכור בחסר קנה מסחר
Bristol Myers מכור בחסר קנה מסחר
Amazon מכור בחסר קנה מסחר
Nike מכור בחסר קנה מסחר
Visa מכור בחסר קנה מסחר
Alibaba מכור בחסר קנה מסחר
Apple מכור בחסר קנה מסחר
Alphabet מכור בחסר קנה מסחר
Facebook מכור בחסר קנה מסחר
נפט מכור בחסר קנה מסחר
זהב מכור בחסר קנה מסחר
גז טבעי מכור בחסר קנה מסחר
כסף מכור בחסר קנה מסחר
קקאו מכור בחסר קנה מסחר
קפה מכור בחסר קנה מסחר
פלדיום מכור בחסר קנה מסחר
פולי סויה מכור בחסר קנה מסחר
ארה"ב 30 מכור בחסר קנה מסחר
אנגליה 100 מכור בחסר קנה מסחר
גרמניה 30 מכור בחסר קנה מסחר
ארה"ב 500 מכור בחסר קנה מסחר
שוויץ 20 מכור בחסר קנה מסחר
יפן 225 מכור בחסר קנה מסחר
נאסד"ק 100 מכור בחסר קנה מסחר
הונג קונג 50 מכור בחסר קנה מסחר
יורו/דולר מכור קנה מסחר
דולר/רנד מכור קנה מסחר
דולר/יין מכור קנה מסחר
פאונד/דולר מכור קנה מסחר
פאונד/יין מכור קנה מסחר
יורו/יין מכור קנה מסחר
ד. אוסטרלי/דולר מכור קנה מסחר
ד. ניוזילנדי/דולר מכור קנה מסחר
פלדיום מכור בחסר קנה מסחר
כסף מכור בחסר קנה מסחר
ד. אוסטרלי/דולר מכור קנה מסחר
ד. אוסטרלי/יין מכור קנה מסחר
חיטה מכור בחסר קנה מסחר
מזוט מכור בחסר קנה מסחר
סוכר מכור בחסר קנה מסחר
נפט מכור בחסר קנה מסחר