זהב מכור בחסר קנה מסחר
יפן 225 מכור בחסר קנה מסחר
ד. ניוזילנדי/דולר מכור קנה מסחר
נאסד"ק 100 מכור בחסר קנה מסחר
נפט מכור בחסר קנה מסחר
פאונד/יין מכור קנה מסחר
יורו/פאונד מכור קנה מסחר
דולר/יין מכור קנה מסחר
Facebook מכור בחסר קנה מסחר
Apple מכור בחסר קנה מסחר
Visa מכור בחסר קנה מסחר
Alibaba מכור בחסר קנה מסחר
Alphabet מכור בחסר קנה מסחר
Amazon מכור בחסר קנה מסחר
Gilead מכור בחסר קנה מסחר
GoldmanSachs מכור בחסר קנה מסחר
נפט מכור בחסר קנה מסחר
זהב מכור בחסר קנה מסחר
גז טבעי מכור בחסר קנה מסחר
כסף מכור בחסר קנה מסחר
מזוט מכור בחסר קנה מסחר
נפט ברנט מכור בחסר קנה מסחר
פלדיום מכור בחסר קנה מסחר
נחושת מכור בחסר קנה מסחר
ארה"ב 30 מכור בחסר קנה מסחר
אנגליה 100 מכור בחסר קנה מסחר
יפן 225 מכור בחסר קנה מסחר
נאסד"ק 100 מכור בחסר קנה מסחר
ארה"ב 500 מכור בחסר קנה מסחר
אוסטרליה 200 מכור בחסר קנה מסחר
גרמניה 30 מכור בחסר קנה מסחר
צרפת 40 מכור בחסר קנה מסחר
יורו/דולר מכור קנה מסחר
יורו/ד. קנדי מכור קנה מסחר
יורו/יין מכור קנה מסחר
דולר/יין מכור קנה מסחר
דולר/פ. שוויצרי מכור קנה מסחר
יורו/ד. אוסטרלי מכור קנה מסחר
דולר/ק. נורווגית מכור קנה מסחר
דולר/ד. קנדי מכור קנה מסחר
קפה מכור בחסר קנה מסחר
שוויץ 20 מכור בחסר קנה מסחר
ד. קנדי/יין מכור קנה מסחר
גז טבעי מכור בחסר קנה מסחר
סוכר מכור בחסר קנה מסחר
יורו/זלוטי מכור קנה מסחר
פאונד/ד. ניוזילנדי מכור קנה מסחר
יורו/ד. ניוזילנדי מכור קנה מסחר