זהב מכור בחסר קנה מסחר
נאסד"ק 100 מכור בחסר קנה מסחר
קקאו מכור בחסר קנה מסחר
יפן 225 מכור בחסר קנה מסחר
נפט מכור בחסר קנה מסחר
יורו/דולר מכור קנה מסחר
גרמניה 30 מכור בחסר קנה מסחר
דולר/רנד מכור קנה מסחר
Apple מכור בחסר קנה מסחר
Starbucks מכור בחסר קנה מסחר
McDonald's מכור בחסר קנה מסחר
Schlumberger מכור בחסר קנה מסחר
Gilead מכור בחסר קנה מסחר
Nike מכור בחסר קנה מסחר
GoldmanSachs מכור בחסר קנה מסחר
Citi Group מכור בחסר קנה מסחר
נפט מכור בחסר קנה מסחר
זהב מכור בחסר קנה מסחר
גז טבעי מכור בחסר קנה מסחר
כסף מכור בחסר קנה מסחר
קקאו מכור בחסר קנה מסחר
נפט ברנט מכור בחסר קנה מסחר
קפה מכור בחסר קנה מסחר
סוכר מכור בחסר קנה מסחר
ארה"ב 30 מכור בחסר קנה מסחר
אנגליה 100 מכור בחסר קנה מסחר
נאסד"ק 100 מכור בחסר קנה מסחר
יפן 225 מכור בחסר קנה מסחר
גרמניה 30 מכור בחסר קנה מסחר
צרפת 40 מכור בחסר קנה מסחר
ארה"ב 500 מכור בחסר קנה מסחר
אוסטרליה 200 מכור בחסר קנה מסחר
יורו/דולר מכור קנה מסחר
יורו/ד. קנדי מכור קנה מסחר
יורו/יין מכור קנה מסחר
דולר/יין מכור קנה מסחר
דולר/פ. שוויצרי מכור קנה מסחר
יורו/ד. אוסטרלי מכור קנה מסחר
דולר/ק. נורווגית מכור קנה מסחר
דולר/ד. קנדי מכור קנה מסחר
קפה מכור בחסר קנה מסחר
קקאו מכור בחסר קנה מסחר
סוכר מכור בחסר קנה מסחר
גז טבעי מכור בחסר קנה מסחר
פלדיום מכור בחסר קנה מסחר
תירס מכור בחסר קנה מסחר
דולר/פסו מקסיקני מכור קנה מסחר
דולר/ק. נורווגית מכור קנה מסחר