נפט קנה מכור בחסר מסחר
דולר/רנד קנה מכור מסחר
זהב קנה מכור בחסר מסחר
דולר/יין קנה מכור מסחר
יורו/יין קנה מכור מסחר
סוכר קנה מכור בחסר מסחר
פאונד/דולר קנה מכור מסחר
יורו/דולר קנה מכור מסחר
Facebook קנה מכור בחסר מסחר
Alphabet קנה מכור בחסר מסחר
Apple קנה מכור בחסר מסחר
Boeing קנה מכור בחסר מסחר
Amazon קנה מכור בחסר מסחר
Visa קנה מכור בחסר מסחר
Alibaba קנה מכור בחסר מסחר
GoldmanSachs קנה מכור בחסר מסחר
נפט קנה מכור בחסר מסחר
זהב קנה מכור בחסר מסחר
גז טבעי קנה מכור בחסר מסחר
כסף קנה מכור בחסר מסחר
סוכר קנה מכור בחסר מסחר
חיטה קנה מכור בחסר מסחר
נחושת קנה מכור בחסר מסחר
נפט ברנט קנה מכור בחסר מסחר
ארה"ב 30 קנה מכור בחסר מסחר
אנגליה 100 קנה מכור בחסר מסחר
ארה"ב 500 קנה מכור בחסר מסחר
גרמניה 30 קנה מכור בחסר מסחר
יפן 225 קנה מכור בחסר מסחר
צרפת 40 קנה מכור בחסר מסחר
נאסד"ק 100 קנה מכור בחסר מסחר
שוויץ 20 קנה מכור בחסר מסחר
יורו/דולר קנה מכור מסחר
יורו/ד. קנדי קנה מכור מסחר
יורו/יין קנה מכור מסחר
דולר/יין קנה מכור מסחר
דולר/פ. שוויצרי קנה מכור מסחר
יורו/ד. אוסטרלי קנה מכור מסחר
דולר/ק. נורווגית קנה מכור מסחר
דולר/ד. קנדי קנה מכור מסחר
גז טבעי קנה מכור בחסר מסחר
דולר/רנד קנה מכור מסחר
פאונד/ד. ניוזילנדי קנה מכור מסחר
פאונד/ד. אוסטרלי קנה מכור מסחר
סוכר קנה מכור בחסר מסחר
אוסטרלי/ד. קנדי קנה מכור מסחר
ד. ניוזילנדי/דולר קנה מכור מסחר
ד. אוסטרלי/דולר קנה מכור מסחר