יורו/דולר  0.00%
דולר/רנד  0.00%
דולר/ין  0.00%
פאונד/דולר  0.00%
פאונד/ין  0.00%
יורו/ין  0.00%
ד. אוסטרלי/דולר  0.00%
ד. ניוזילנדי/דולר  0.00%